Multifaktor autentisering refererer til en enhet som kan aktiveres for bruk med din LastPass-konto, og krever et sekundært trinn før du får tilgang til din konto. Multifactor authentication devices help protect your account from keyloggers and other threats – even if your Master Password were captured, ville vedkommende være ute av stand til å få tilgang til din konto uten denne andre formen for autentisering.

For å aktivere Multifaktor Autentisering, gå til LastPass Hvelv > click Account Settings on the left menu > Multifaktor Alternativer. Detaljerte instruksjoner for hvert Multifaktor Alternativ blir gitt nedenfor.