Legge nye nettsider til i Lastpass-kontoen er både enkelt og trygt. Siden alle sensitive data blir krypteret lokalt på din datamaskin med en nøkkel som bare du kan, før det sendes til LastPass, og dermed lagre dine mest sensitive data og være sikker på at det er fullstendig trygt.