اگر شما استاد خود رمز عبور را فراموش کرده اید, توصیه می کنیم پس از مراحل زیر را به تلاش به دست آوردن مجدد دسترسی به حساب کاربری خود. برای بازیابی این برنامه LastPass است همان خدمات دیگر شما ممکن است قبلا مورد استفاده قرار نمی – با توجه به فن آوری رمزنگاری ما, برنامه LastPass می کند استاد خود رمز عبور دانم, بنابراین ما می توانیم آن را به نظر نمی آید تا, ارسال آن به شما, یا برای شما تنظیم مجدد آن. این به این معنی داده خود را از تهدیدات امن باقی خواهد ماند, بلکه بدان معنی است که گزینه های محدود وجود دارد زمانی که شما استاد خود رمز عبور را فراموش کرده ام.