LastPass és alhora un servei en línia i una extensió que s'executa localment al teu navegador per proporcionar el servei, fins i tot si l'accés en línia a LastPass no està disponible. Vostè voldrà configurar els vostres preferències locals en cada navegador que utilitzi amb LastPass d'acord amb el nivell de seguretat que creguis necessari per a aquesta ubicació (per exemple,. és possible que vulgueu tenir un temps d'espera més llarg d'inactivitat a casa de treball).

Ets fortament encoratjat per revisar la configuració LastPass després de crear el seu compte. Reconeixem que diferents usuaris tenen diferents requisits, pel que encara els valors per defecte es trien com un compromís entre la facilitat d'ús i seguretat, hem fet que sigui el més fàcil possible per als usuaris canviar el seu opcions de seguretat i altres ajustos.

LastPass no sincronitza aquests ajustos perquè és possible que vulgueu tenir diferents perfils de seguretat o preferències de notificació en diferents llocs (per exemple,. casa front de treball), així que assegureu-vos d'especificar la configuració de cada navegador que utilitzi amb el plugin LastPass. També haurà de fer aquests canvis per a tots els usuaris que hagin d'utilitzar LastPass (sessió com cada usuari individual per ajustar la configuració).

Opcions de preferència dins les pestanyes del tauler de control poden variar d'un navegador a un altre; no tots els ajustos que s'indiquen a continuació, poden ser oferts com a opcions al teu navegador actual (s).