LastPass cho phép bạn phân loại một số trang web như "Favorites". Ngoài nhóm bình thường, họ cũng sẽ được hiển thị trong nhóm yêu thích mà là ở trên cùng của 'My LastPass Vault’ trang để dễ dàng truy cập:

vaultfav

 

Bạn cũng có thể xem yêu thích của bạn từ trình đơn LastPass của bạn Icon, and clicking on ‘Sites’:

iconfav

Điều này thường là hữu ích nếu bạn thấy mình luôn luôn kiểm tra email, mở trang web tài chính của bạn và đăng nhập vào một điều đầu tiên trang web mạng xã hội vào buổi sáng – tất cả điều này có thể được thực hiện với một nhấp chuột duy nhất của 'Open Favorites ".

Một trang web mà bạn đánh dấu như yêu thích sẽ xuất hiện ở hai nơi trong Vault của bạn – trong thư mục yêu thích của bạn và trong thư mục Nhóm của mình. Đây không phải là một mục trùng lặp, mà là cùng một trang web hiển thị tại hai địa điểm. Nếu bạn xóa các trang web trong Favorites của bạn, nó sẽ được xóa trong vị trí khác của nó cũng.

Đánh dấu một trang web như là yêu thích

Để thực hiện một trong các trang web của bạn một yêu thích, bạn có thể bấm vào 'làm này một yêu thích’ hộp kiểm đầu tiên khi bạn thêm các trang web để LastPass:

fav3