LastPass for Applications (LastApp) on Windows is available for users with a Phí bảo hiểm tài khoản và các thành viên của chúng tôi Đội prebuild. Như với tất cả các dịch vụ cao cấp, LastPass cho các ứng dụng cũng có thể được thử nghiệm với một thử nghiệm miễn phí 14 ngày.

Lợi ích

  • Fills in your application login data for you; allows you to stop using the ‘Remember Password’ hàm số, mà đôi khi có thể được lưu lại không an toàn.
  • Như một ứng dụng khay, nó có một số ưu đãi mà hiện nay có thể, like logout on lock or screensaver (exporting only exports Application passwords, not your entire Vault).
  • Launch your applications directly from the tray icon.