LastPass offers free credit monitoring alerts for all users in the United States. Dịch vụ cung cấp bảo vệ thời gian thực, người sử dụng thông báo cho người kích hoạt tính năng thông qua pop-up và email cảnh báo nếu báo cáo tín dụng của họ đột nhiên thay đổi. Những cảnh báo này cho phép người dùng chủ động giám sát báo cáo tín dụng của họ và cung cấp một hệ thống cảnh báo sớm các dấu hiệu của hành vi trộm cắp danh tính.

Dịch vụ này có miễn phí và một Phí bảo hiểm phiên bản, việc chào bán thứ hai tính năng bổ sung cho $9.95 mỗi tháng.