LastPass cung cấp cho bạn các công cụ để tạo ra an toàn, password không đoán, giúp bạn có những trải nghiệm web an toàn nhất. You can also use LastPass to replace old passwords with unique, những người tạo ra ngẫu nhiên.