การตรวจสอบ Multifactor หมายถึงอุปกรณ์ที่สามารถเปิดใช้งานสำหรับการใช้งานกับบัญชี LastPass ของคุณ, และต้องใช้ขั้นตอนที่สองก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ. Multifactor authentication devices help protect your account from keyloggers and other threats – even if your Master Password were captured, คนจะไม่สามารถที่จะได้รับการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ต้องรูปแบบที่สองนี้ของการตรวจสอบ.

To enable Multifactor Authentication, go to the LastPass Vault > click Account Settings on the left menu > ตัวเลือก Multifactor. Detailed instructions for each Multifactor Option is provided below.