LastPass offers free credit monitoring alerts for all users in the United States. บริการให้ความคุ้มครองเรียลไทม์, แจ้งให้ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานคุณลักษณะผ่านป๊อปอัพและการแจ้งเตือนอีเมลถ้ารายงานเครดิตของพวกเขาอย่างกระทันหันเปลี่ยนแปลง. การแจ้งเตือนเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ในเชิงรุกตรวจสอบรายงานเครดิตของพวกเขาและให้ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับสัญญาณของการโจรกรรม.

บริการมีอิสระและ เบี้ยประกันภัย รุ่น, หลังเสนอขายคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ $9.95 ต่อเดือน.