The LastPass Vault is a page that allows you to see all of your saved data. Det är ett lokalt delad fil så det är säkert och snabbt.

vault