Multifaktorautentisering refererar till en enhet som kan aktiveras för användning med din Lastpass-konto, och kräver ett andra steg innan du kan få tillgång till ditt konto. Multifactor authentication devices help protect your account from keyloggers and other threats – even if your Master Password were captured, någon skulle vara oförmögen att få tillgång till ditt konto utan denna andra form av autentisering.

To enable Multifactor Authentication, gå till Lastpass valvet > click Account Settings on the left menu > Flera säkerhets Val. Detailed instructions for each Multifactor Option is provided below.