Overovanie Multifactor odkazuje na zariadenie, ktoré môže byť povolená pre použitie s vaším účtom LastPass, a vyžaduje druhý krok skôr, ako je možné získať prístup k svojmu účtu. Multifactor authentication devices help protect your account from keyloggers and other threats – even if your Master Password were captured, niekto bude schopný získať prístup k vášmu účtu, bez tejto druhej formy overovania.

To enable Multifactor Authentication, prejsť na LastPass Vault > click Account Settings on the left menu > Možnosti Multifactor. Detailed instructions for each Multifactor Option is provided below.