LastPass sharing allows you to share sites and secure notes with another LastPass user securely. Dwa najbardziej typowych zastosowań dla Udostępnianie obejmują:

  • Pozwalając na członka rodziny lub przyjaciela dostęp do strony internetowej
  • W sytuacji, w pracy, w którym spółka posiada login do strony 3rd miejscu

Limitations include:

  • Syncing changes are only available between two Premium users.
  • If the sharer or sharee deletes the shared site, akcji zostanie cofnięta, a zniknie z skarbcu Sharee za.
  • Secure Notes do not offer the ability to hide the password from the sharee.