Dodawanie nowych stron do konta LastPass jest łatwa i bezpieczna. Ponieważ wszystkie dane wrażliwe są szyfrowane lokalnie na komputerze z kluczem, który tylko wiedzieć przed wysłaniem do LastPass, można przechowywać najbardziej wrażliwych danych ze świadomością, że jest on całkowicie bezpieczny.