Som standard, the LastPass icon turns red (dark gray in Safari) when you have logged in and will turn gray (light gray in Safari) when you have logged off:

logging

For å logge inn med bruk av LastPass programvaretillegget , klikk på ikonet og skriv inn din E-post og ditt Master (hoved) Passord i dialogboksen. Legg merke til at ikonet er grått her siden det er logget ut:

logging1

Hvis du bruker mer enn én LastPass konto, vil du bli presentert med en nedfallsmeny for å velge den kontoen du ønsker å bruke til å logge inn. Dersom du ønsker å slette noen av de lagrede e-postadressene , klikk på ‘X’ ved siden av feltet for e-post. If you do not have a LastPass account, please click the “Create an account now” link to get started.