אימות Multifactor מתייחסת למכשיר שיכול להיות מופעל לשימוש עם חשבון LastPass שלך, ודורש צעד שני לפני שתוכל לקבל גישה לחשבון שלך. Multifactor authentication devices help protect your account from keyloggers and other threats – even if your Master Password were captured, מישהו יהיה מסוגל לקבל גישה לחשבון שלך בלי צורה שנייה של אימות.

To enable Multifactor Authentication, go to the LastPass Vault > click Account Settings on the left menu > Multifactor אפשרויות. Detailed instructions for each Multifactor Option is provided below.