اضافه کردن سایت های جدید به حساب برنامه LastPass شما است هر دو آسان و امن. از آنجا که تمام اطلاعات حساس به صورت محلی بر روی کامپیوتر خود را با یک کلید رمزگذاری که فقط شما می دانید قبل از آن را به این برنامه LastPass فرستاده, شما می توانید داده های حساس ترین خود را با دانش ذخیره است که آن را به طور کامل امن است.