Πολλαπλά ταυτότητας αναφέρεται σε μια συσκευή που μπορεί να ενεργοποιηθεί για χρήση με το λογαριασμό σας LastPass, και απαιτεί ένα δεύτερο βήμα για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Multifactor authentication devices help protect your account from keyloggers and other threats – even if your Master Password were captured, κάποιος θα είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογαριασμό σας, χωρίς αυτή τη δεύτερη μορφή της ταυτότητας.

To enable Multifactor Authentication, μεταβείτε στο LastPass Vault > click Account Settings on the left menu > Επιλογές Πολλαπλά. Detailed instructions for each Multifactor Option is provided below.