Η προσθήκη νέων χώρων στο λογαριασμό σας LastPass είναι τόσο εύκολη και ασφαλή. Δεδομένου ότι όλα τα ευαίσθητα δεδομένα κρυπτογραφούνται τοπικά στον υπολογιστή σας με ένα κλειδί που μόνο εσείς γνωρίζετε πριν αποσταλεί στο LastPass, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα πιο ευαίσθητα δεδομένα σας με τη γνώση ότι είναι απολύτως ασφαλές.