Aplikace příkazového řádku LastPass dělá to pro vás jednodušší se dostat k datům uloženým v LastPass na terminálu na Mac, Linux, a Windows pod Cygwin. A přináší i větší bezpečnost a pohodlí tím, že umožňuje přístup, přidat, modifikovat, a mazat záznamy v online LastPass trezoru, all from the terminal. You can also generate passwords for every server you use and securely store those passwords directly in LastPass. LastPass Enterprise features are supported as well, including Shared Folders. Find detailed information in the CLI knowledgebase.

The command line application is hosted on Github at: https://github.com/LastPass/lastpass-cli

Report issues at https://github.com/LastPass/lastpass-cli/issues.