Přidání nové stránky do svého účtu LastPass je tak snadné a bezpečné. Vzhledem k tomu, všechny citlivá data jsou šifrována lokálně na vašem počítači s klíčem, že jen vy víte, před tím, než je poslán do LastPass, můžete ukládat vaše nejcitlivější data s vědomím, že je zcela bezpečná.