Многофакторно удостоверяване отнася до устройство, което може да се даде възможност за използване с вашия акаунт LastPass, и изисква втора стъпка, преди да можете да получите достъп до профила си. Multifactor authentication devices help protect your account from keyloggers and other threats – even if your Master Password were captured, някой ще бъде в състояние да получат достъп до вашия акаунт, без тази втора форма на удостоверяване.

To enable Multifactor Authentication, отидете до LastPass Vault > click Account Settings on the left menu > Многофакторен Options. Detailed instructions for each Multifactor Option is provided below.