LastPass offers free credit monitoring alerts for all users in the United States. Услугата осигурява защита в реално време, нотифициращите потребители, които дават възможност на функцията чрез изскачащи прозорци и сигнали по имейл, ако кредитната им доклад изведнъж променя. Тези сигнали позволяват на потребителите активно да наблюдават кредитните си доклад и предоставя система за ранно предупреждение за признаци на кражба на самоличност.

Услугата предлага безплатна и Premium версия, последния предлагане на допълнителни функции за $9.95 месечно.